Veřejná zakázka: Most ev.č. 501 – 012 Sedliště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2960
Systémové číslo VZ: P16V00000066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 529430
Počátek běhu lhůt: 01.02.2016
Nabídku podat do: 30.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev.č. 501 – 012 Sedliště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most o 1 poli převádí silnici II/501 přes Libáňský potok v zastavěném území obce Sedliště. Mostní otvor je navržen v kolmé světlosti 4,8 m tak, že umožňuje převedení návrhového průtoku s požadovanou rezervou podle ČSN 73 6201. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách, nad pilotami je železobetonový základ. Spodní stavba je tvořena svislými stěnami na navazujícími různoběžnými křídly. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska v konstantní tloušťce 380 mm v ose mostu. Izolace mostu je celoplošná z modifikovaných asfaltových pásů. Římsy mostu jsou ze železobetonu. Na protivodní straně je římsa š. 1,5 m s chodníkem. Na protivodní straně mostu je osazeno zábradlí a na povodní straně mostu zábradelní svodidlo. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
Dílo bude provedeno podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS a RDS, zpracovaná projekční kanceláří OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Žižkova 738/IV, PSČ 566 01, IČ: 150 30 709, datum zpracování DSP 10/2009, číslo zakázky 2991-09-3, arch. č. 2382, PDPS 06/2013, číslo zakázky 3625-13-4, arch. č. 3052 a RDS 08/2015, číslo zakázky 3625-13-4, arch. č. 3052, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Neudert, ČKAIT 0700316. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 315 893 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky