Veřejná zakázka: II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2865
Systémové číslo: P15V00000940
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 523364
Počátek běhu lhůt: 22.12.2015
Nabídku podat do: 23.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/308 ve dvou samostatných úsecích v celkové délce 3,513 km, které jsou v současné době ve špatném technickém stavu. Úsek č. 1 probíhá od konce města Hradec Králové, místní části Slatina po začátek nové asfaltobetonové úpravy před obcí Černilov, úsek č. 2 je průtah obcí Černilov. Součástí rekonstrukce silnice je i oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné a podélné propustky) a rekonstrukce mostního objektu ev. č. 308-002.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
DIO – Dopravně inženýrská opatření
SO 001 Všeobecné předběžné položky
SO 101.1.1 Komunikace Hradec Králové, Slatina – Černilov
SO 101.1.2 Komunikace Hradec Králové, Slatina – Černilov – sanace
SO 101.2.1 Komunikace – Černilov
SO 101.2.1 Komunikace – Černilov – sanace
SO 201 Most ev.č. 308-002.
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení provozu na pozemní komunikaci II/308 v km 3,780 až km 8,500. Budou vytýčeny dvě objízdné trasy, jedna pro osobní dopravu a linkové autobusy veřejné dopravy a druhá pro tranzitní a nákladní dopravu.
Realizace stavby bude postupovat ve směru staničení.
Uchazeč dále musí počítat s tím, že budou nutné opakované nájezdy techniky pro recyklaci a pokládku asfaltobetonových vrstev z důvodu nutnosti realizovat stavby po částech, a tuto skutečnost zohlednit ve své nabídce
Dílo bude provedeno podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 01/2014, číslo zakázky A087/13, zodpovědný projektant Ing. Pavel Kubeš. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 52 657 904 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky