Veřejná zakázka: II/295 Vrchlabí – odstranění nehodové lokality (km 15,550 – 15,950)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10733
Systémové číslo: P24V00000226
Evidenční číslo zadavatele: 36703
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014744
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 10.05.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/295 Vrchlabí – odstranění nehodové lokality (km 15,550 – 15,950)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/295 Vrchlabí - odstranění nehodové lokality (km 15,550 - 15,950)“.
Zakázka spočívá v provedení vybraných opatření zajišťujících zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu vybraného úseku silnice II/295, v km 15,550 – 15,950. Provedení mikrokoberce. Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2 cm. Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu. Součástí zakázky je doplnění a odstranění svislého dopravního značení. Odstranění značek IP 5 v obou směrech. Dojde k odstranění značky IP 5 „doporučená rychlost“ stávající značky budou odstraněny v obou směrech, osazení značky IP 22 „Změna organizace dopravy“, s textem „POZOR místo častých dopravních nehod 150 m“. Značka bude osazena 150 m před směrovým obloukem v obou směrech, osazení značky A 1a „Zatáčka vpravo“ a značky B 20a „70“ „Nejvyšší dovolená rychlost“ na společný sloupek ve směru do Vrchlabí. Značka bude osazena 100 m před směrovým obloukem, osazení značky A 1b „Zatáčka vlevo“ a značky B20a „70“ „Nejvyšší dovolená rychlost“ na společný sloupek ve směru z Vrchlabí. Značka bude osazena 100 m před směrovým obloukem, osazení značky A 8 „Nebezpečí smyku“ + značky B 20a „50“ „Nejvyšší dovolená rychlost“ a značky E 6 „Za mokra (za deště)“ na společný sloupek v obou směrech. Značka bude umístěna 75 m před směrovým obloukem, osazení značky A 24 „Náledí“. Značka bude na retro reflexním podkladu v obou směrech. Značka bude ve sklopném provedení pro letní měsíce a bude osazena 50 m před směrovým obloukem, osazení značky B 26 „Konec všech zákazů“ v obou směrech za směrový oblouk, osazení značky Z 3 „Vodící tabule“ a to v provedení jedné šipky na vnější straně směrového oblouku pro oba směry čtyřikrát. Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v extravilánu a není zde veden chodník, tak dopad na chodce v tomto úseku je nerelevantní. Po provedení mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení: V 4 „vodící čára“ – V4 (0,25) V 1a „podélná čára souvislá“ – V 1a (0,125) V 18 „optická psychologická brzda“. Stavební práce budou prováděny pouze s omezením provozu, který bude řízen kyvadlově.
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 282 386 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy