Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality úseky U349 – II/284 Nová Paka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10727
Systémové číslo: P24V00000220
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015481
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality úseky U349 – II/284 Nová Paka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality úseky U349 – II/284 Nová Paka“.
Jedná se o silnici II/284, která tvoří spojnici mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohrad. Inkriminovaný úsek je v extravilánu s třemi oblouky cca 2 km za Štikovem. Jde o tři oblouky o poloměrech cca 50, 40 a 50 m. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 90 km/h. U silnice jsou na levé straně jednotlivé vzrostlé stromy za svodidlem. Ve směru z Nové Paky je osazena značla A 2a + A8. Na levé straně je Z 3 v provedení jedné šipky pro oba směry dvakrát. Vodorovné dopravní značení je v provedení V 1a, V 4.

Navržená opatření jsou následující:
• Provedení mikrokoberce
Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2 cm.

• Osazení značky Z 3 ve směrovém oblouku
Dojde k osazení značky zvýrazněná Z 3 „Vodící tabule“ a to v provedení jedné šipky pro oba směry na vnějších stranách směrových oblouků pro oba směry dvakrát, značka bude doplňovat stávající Z 3.

• Osazení značky A 2b
Před směrové oblouky ve směru z Nové Paky bude doplněna značka A 2b „dvojitá zatáčka, první vlevo“ tak, aby došlo ke sjednocení značení pro oba směry. Značka bude posunuta min. 30 m před nově osazenou značku B 21a. Zároveň bude doplněna dodatková tabulka E 6 „za mokra“ ve směru do Nové Paky.

• Osazení značky B 21a, B 21b
Nově bude osazena značka B 21a „zákaz předjíždění“ a B 21b „konec zákazu předjíždění“ pro oba směry.


• Vodorovné dopravní značení
Po provedení mikrokoberce bude provedeno následující vodorovné dopravní značení:
V 1a „podélná čára souvislá“ – V 1a (0,125)
V 2b „podélná čára přerušovaná“ – V 2b (0,125) + V 9b
V 4 „vodící čára“ – V 4 (0,125)

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 408 763 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy