Veřejná zakázka: III/3166 intravilány Chleny - Vrbice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10534
Systémové číslo: P24V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 35802
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-007761
Datum zahájení: 16.02.2024
Nabídku podat do: 19.03.2024 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3166 intravilány Chleny - Vrbice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3166 intravilány Chleny – Vrbice“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/3166 v intravilánu obcí Chleny, Chlínky a Vrbice, opravu propustků a vybudování opěrné zdi v obci Chleny.
Trasa je rozdělena na 3 úseky:
km 0,420 – 1,155 intravilán obce Chleny (délka trasy 735 m)
km 1,375 – 1,716 intravilán obce Chlínky (délka trasy 341 m)
km 2,283 – 2,729 intravilán obce Vrbice (délka trasy 446 m)
Jedná se o průtah silnice III. třídy obcemi. Obecně komunikace spadají do kategorie S6,5/50. Silnice má proměnnou šířku, v místě se stávající obrubou bude asfalt dotažen až k obrubě, v úsecích s nezpevněnou krajnicí je šířka sjednocena pro co nejdelší úsek. Směrově je silnice navržena ve stávající ose. Výškový návrh kopíruje stávající terén, vzhledem k navržené technologii obnovy vozovky nedojde k navýšení nivelety.
Součástí stavby bude oprava objízdných tras na silnici III/3164 ve směru od křižovatky silnic II/316 a III/3164 do obce Suchá Rybná, obnova svislého a vodorovného dopravního značení. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky pro všechny 3 úseky současně, zhotovitel po celou dobu stavby umožní příjezd z jedné či druhé strany k obci Chlínky.
Členění stavby na stavební objekty:
SO 121 – Intravilány III/3166 Chleny – Vrbice
SO 181 – Dočasné dopravní opatření
SO 201 – Gabionová zeď
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, datum zpracování 09/2021, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek, číslo zakázky 2401-21-3. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 281 614 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy