Veřejná zakázka: II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody – dočasná ochranná opatření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10525
Systémové číslo: P24V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 36600
Datum zahájení: 21.02.2024
Nabídku podat do: 05.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody – dočasná ochranná opatření
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka řeší zajištění stavebních prací pro dočasné osazení ochranných ocelových prvků a sítí k zajištění silnice II/295 před spadem kamene mezi obcemi Vrchlabí a Špindlerův Mlýn, v k.ú Hořejší Vrchlabí a Strážné. Předmětný rizikový skalní svah se nachází na severním okraji města Vrchlabí, v místní části Herlíkovice, v lokalitě zvané „Nad Úpravnou“, v km 14,020 – 14,411. Dočasná ochranná opatření spočívají v osazení provizorního záchytného systému na betonová silniční svodidla a záhlaví gabionových košů. Záchytné prvky budou montovány na výše uvedené konstrukce v rámci projednaného DIO, projektová dokumentace předpokládá pracovní místo s délkou do 50 m, případně v kombinaci s řízením provozu proškolenými pracovníky. Na betonová svodidla budou umístěny nové sloupky, které budou fixovány a napnuty ocelovými lany (táhla) ke stávajícím konstrukcím a v příčném směru ke stávajícím či novým svorníkům ve skále. Na záhlaví gabionových košů bude osazena přes měkké dřevo montované ocelové prvky. K takto osazeným nosným prvkům bude jako záchytná síť fixována ocelová dvouzákrutová hexagonální síť. V dolní části záchytné sítě bude umístěno zahušťovací geosyntetikum.
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby ve stupni přechodné opatření místní úpravy, zpracované projekční kanceláří Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25962914, zodpovědný projektant Ing. Ivan Šír, datum zpracování 12/2023, číslo zakázky: 019018.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 655 481 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy