Veřejná zakázka: Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2024.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10474
Systémové číslo: P23V00001229
Datum zahájení: 22.12.2023
Nabídku podat do: 12.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2024.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění maximálně 5 (pěti) příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu (dále jen „žadatelé“) k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2024 (dále jen „příprava“).

Předmětem je i zajištění 3 (tří) individuálních příprav pro žadatele (dále jen „druhožadatelé“), kteří mají přípravy v minulosti absolvované, od jejich absolvování uběhlo více než 10 let, a nemají splněno 48 hodin příprav a vstupují do procesu s novou žádostí o zařazení do evidence vhodných náhradních rodičů. Zkušenosti s náhradním rodičovstvím tito žadatelé již mají. Individuální přípravy druhožadatelů by měly být řešeny ve zkrácené formě s obsahem shrnujícím a oživujícím základní znalosti ze základní přípravy v maximálním rozsahu 18 hodin. Individuální příprava by měla být zaměřena na změny v oblasti sociální od doby absolvování příprav, provedení procesem a současným postupem ve vyhledávání náhradních rodičů, účasti dětí na přípravě se zaměřením na příchod dalšího dítěte do rodiny a návštěvy v rodině se zaměřením na připravenost dětí na příchod dalšího dítěte, zhodnocení kapacity v rodině a motivace žadatelů k dalšímu náhradnímu rodičovství. Individuální přípravy druhožadatelů mohou být uskutečněny samostatně i v menší skupině, podle potřebnosti a počtu žadatelů.

Součástí předmětu je i zajištění jedné individuální přípravy pro zájemce o vykonávání pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti z individuálního náboru pro dítě nahlášené v evidenci dětí vhodných k zprostředkování pěstounské péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Individuální příprava zájemců bude v rozsahu 48 hodin a zákonem daných témat, jejíchž obsah je vymezen v klasické skupinové přípravě pěstounů a je součástí tohoto předmětu veřejné zakázky

Počet příprav je počtem maximálním možným, přičemž počet reálně zajištěných příprav se bude odvíjet od počtu žadatelů.
Součástí veřejné zakázky není zajištění stravy či případného ubytování v rámci jednotlivých příprav. Zadavatel preferuje plnění jednotlivých příprav ambulantní formou.

Příprava pěstounů na přechodnou dobu musí být realizována ve dvou ucelených blocích, aby po absolvování základní části přípravy bylo možno uznat ukončení přípravy pro pěstouny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky