Veřejná zakázka: Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10190
Systémové číslo: P23V00000944
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037803
Datum zahájení: 24.08.2023
Nabídku podat do: 26.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování průkazů energetické náročnosti budov (dále také „PENB“) pro objekty uvedené v příloze č.3 těchto zadávacích podmínek - Seznam míst. PENB se dělají jenom na budovy, které mají starší PENBY než z roku 2018, tj. PENBY z let 2014 – 2017. Součástí zadávacích podmínek je příloha č. 4 - PENB. Jedná se o soubor s aktuálními průkazy, jejichž platnost bude končit. Soubory aktuálních PENB v příloze č. 4 nezahrnují kompletně veškeré budovy, které bude potřeba řešit v rámci předmětu plnění této VZ. Rozhodující je počet PENB uvedený pro jednotlivé organizace uvedený v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Celkem by se mělo jednat o 217 ks PENB. PENB budou zpracovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy