Profil zadavatele: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

  • Název: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
  • IČO: 28181662
  • Adresa:
    Jana Maláta 491
    504 01 Nový Bydžov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_3517.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-017260
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://czz-khk.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.