Profil zadavatele: Odborné učiliště a Praktická škola Hořice

  • Název: Odborné učiliště a Praktická škola Hořice
  • IČO: 00087998
  • Adresa:
    Havlíčkova 54
    508 01 Hořice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_99.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60058294
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.cep-rra.cz/?page=profil-zadavatele

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení