Profil zadavatele: Odborné učiliště, Hradec Králové

  • Název: Odborné učiliště, Hradec Králové
  • IČO: 62690400
  • Adresa:
    17. listopadu 1212
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_98.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509016

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 27.06.2017 10:00
Dodávka konvektomatu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2014 19.12.2014 10:00
Rekostrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013 15.11.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016