Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
  • IČO: 00529681
  • Adresa:
    Volanovská 243
    541 01 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_91.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 232810

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 7 - místného automobilu kategorie N1 s valníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2018 26.03.2018 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul. Volanovská 243
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Stavební úpravy – pekařská dílna
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 29.09.2015 10:00
SOŠ a SOU Trutnov - Jazyky v zahraničí II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 14:00
„32 – SOŠ a SOU Trutnov – dodávka tabletů“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2014 16.12.2014 13:00
Výměníková stanice, Volanovská 243 č. akce SM/13/343
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 20.05.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016