Profil zadavatele: Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

  • Název: Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
  • IČO: 15055663
  • Adresa:
    Kumburská 846
    509 31 Nová Paka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_74.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 488777

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
podlimitní Zadáno 22.07.2016 08.08.2016 12:30
Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2015 08.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016