Profil zadavatele: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové-Kukleny


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup učebních pomůcek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 18.09.2017 10:00
Statické zajištění učebny (havarijní stav stropu)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 10.07.2017 10:00
Výměna termoventilů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 30.09.2016 10:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 03.10.2016 10:00
"Havárie- oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 22.06.2016 12:00
Zahraniční jazykové kurzy pro učitele II.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015 06.10.2015 12:00
Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově - vzdělávací pobyty pro žáky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 16.09.2015 10:00
Exkurze Krkonoše
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 16.03.2015 10:00
Studentský stereoskop
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2014 19.06.2014 10:00
Demonstrační mikroskop a stereoskop včetně obslužné ICT techniky a SW
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2014 19.05.2014 10:00
Sada pro mikroskopování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 24.10.2013 10:00
Stavební úpravy č.p. 72 v 1.p.p. na středisko malých zvířat
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2013 18.07.2013 10:00
Dodávka výpočetní techniky a souvisejích služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2013 03.04.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016