Profil zadavatele: Obchodní akademie Trutnov

  • Název: Obchodní akademie Trutnov
  • IČO: 60153334
  • Adresa:
    Malé náměstí 158
    541 01 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_67.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení