Profil zadavatele: Obchodní akademie T. G. Masaryka

  • Název: Obchodní akademie T. G. Masaryka
  • IČO: 60884711
  • Adresa:
    Komenského 522
    517 41 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_66.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 342186

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště na objektu sportovní haly Jungmannova 1557, Kostelec nad Orlicí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 26.05.2017 00:00
Dodávka a pokládka umělého víceúčelového sportovního povrchu v hale Jungmannova čp. 1557 v Kostelci nad Orlicí - č. akce SM/17/314
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 21.04.2017 10:00
Dodávka PC vybavení školy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014 07.10.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016