Profil zadavatele: Obchodní akademie, Náchod,

  • Název: Obchodní akademie, Náchod,
  • IČO: 48623661
  • Adresa:
    Denisovo nábřeží 673
    547 21 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_64.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508488

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení