Profil zadavatele: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

  • Název: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
  • IČO: 60116935
  • Adresa:
    17. listopadu 220
    506 11 Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_63.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-004733

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MOA Jičín - Jazyky nás baví II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 15.09.2015 14:00
MOA Jičín – Jazyky nás baví
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2015 07.07.2015 14:00
Renovace fasády budovy MOA Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2015 08.04.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016