Profil zadavatele: Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586

  • Název: Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
  • IČO: 60153245
  • Adresa:
    Komenského 586
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_62.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-007561

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení