Profil zadavatele: Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti provozu budovy Gymnázia Trutnov – zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 22.02.2021 14:00
Oprava a výměna oken Gymnázium Trutnov
nadlimitní Zadáno 20.06.2017 26.07.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro projekt „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov“
nadlimitní Zadáno 15.08.2016 22.08.2016 10:00
GTU - zahraniční jazykové a vzdělávací pobyty učitelů a žáků, První dílčí část – Jazykové výjezdy a kurzy žáků, Druhá dílčí část - Jazykové kurzy učitelů, Třetí dílčí část - Stínování.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 24.08.2015 10:00
Nákup ICT techniky pro Gymnázium Trutnov 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 03.08.2015 13:00
Stavební úpravy a půdní vestavba Gymnázia Trutnov (reko střechy)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2015 24.02.2015 10:00
„Dodávka IT techniky do Gymnázia v Trutnově“
podlimitní Zadáno 09.08.2013 28.08.2013 13:00
Stavební úpravy objektu - rekonstrukce střechy (Gymnázium Trutnov)
podlimitní Zadáno 09.08.2013 30.08.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016