Profil zadavatele: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné

  • Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné
  • IČO: 60153326
  • Adresa:
    Horská 309
    543 71 Hostinné
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_60.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Celková oprava střechy včetně klempířských prvků – PD – č.akce SM/13/331 – Gymnázium Hostinné č.p. 309
podlimitní Zadáno 05.05.2017 25.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016