Profil zadavatele: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

  • Název: Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
  • IČO: 60884703
  • Adresa:
    Hrdinů odboje 36
    516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_59.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000827

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava palubkové podlahy ve Sportovní hale Romana Šebrleho v Rychnově n. Kn.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 12.04.2019 12:00
Biologie dětem - vnitřní úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 10.04.2018 08:00
Úprava školního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 08.04.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016