Profil zadavatele: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

  • Název: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
  • IČO: 60884762
  • Adresa:
    Pulická 779
    51801 Dobruška
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_58.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043409

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT a MMT pro Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 po havárii vody 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 10.08.2022 10:00
„Výběr dodavatele výukové techniky do Gymnázia v Dobrušce“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2014 27.02.2014 10:00
„Výběr dodavatele počítačové techniky do Gymnázia v Dobrušce II“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2013 15.11.2013 09:00
„Výběr dodavatele počítačové techniky do Gymnázia v Dobrušce“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013 25.06.2013 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016