Profil zadavatele: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

  • Název: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
  • IČO: 48623687
  • Adresa:
    Řezníčkova 451
    547 44 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_57.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 364974

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky do Jiráskova gymnázia v Náchodě - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2014 30.06.2014 14:00
Výběrové řízení na dodávku nábytku do laboratoře fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 07.05.2014 13:30
Výběrové řízení na stavební úpravy laboratoře fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 07.05.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016