Profil zadavatele: Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

  • Název: Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
  • IČO: 48623695
  • Adresa:
    Lužická 423
    551 23 Jaroměř
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_56.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-003789

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2022 24.08.2022 10:00
Mobiliář a technické vybavení pro úpravu venkovního areálu v zahradě Gymnázia v Jaroměři
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 02.06.2021 00:00
Úprava venkovního areálu v zahradě Gymnázia v Jaroměři pro výuku ve venkovním prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 04.01.2021 00:00
Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 19.11.2020 00:00
Betonová venkovní učebna
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.07.2020 28.07.2020 17:00
Rekonstrukce biologické laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 30.04.2018 10:00
Pokládka linolea ve třech učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 30.11.2017 10:00
Rekonstrukce zpevněné plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 30.06.2017 10:00
Nákup stavitelného nábytku do tříd 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 20.06.2017 00:00
Rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 16.01.2017 09:00
Rekonstrukce kotelny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 05.08.2016 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 25.05.2016 09:00
Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Gymnázia Jaroměř do Anglie
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 22.09.2015 08:15
Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Gymnázia Jaroměř do Německa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 02.09.2015 12:00
Stavební úpravy sociálního zázemí pro Gymnázium a SOŠ Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2015 22.05.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››