Profil zadavatele: Gymnázium, Broumov, Hradební 218

  • Název: Gymnázium, Broumov, Hradební 218
  • IČO: 48623679
  • Adresa:
    Hradební 218
    55001 Broumov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_55.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-006339
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_55.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektrorozvodů 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2022 22.04.2022 00:00
Rekonstrukce elektrorozvodů 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 29.04.2020 12:00
Oprava oken 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 29.04.2020 12:00
Výměna a oprava oken
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016 21.11.2016 12:00
Gymnázium Broumov - výtah
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 28.05.2015 12:00
Gymnázium Broumov - výtah, výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015 19.03.2015 14:00
Sanace budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 07.04.2014 14:00
Výtah - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2012 03.06.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016