Profil zadavatele: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77

  • Název: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
  • IČO: 62690221
  • Adresa:
    Komenského 77
    504 01 Nový Bydžov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_51.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 522406
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_51.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poznáváme Německo
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 02.09.2015 13:00
Poznáváme Velkou Británii
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015 02.09.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016