Profil zadavatele: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

  • Název: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
  • IČO: 62690060
  • Adresa:
    Tylovo nábřeží 682/12
    50002 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 518366

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení notebooků pro Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2015 14.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016