Profil zadavatele: Domov sociálních služeb Skřivany

  • Název: Domov sociálních služeb Skřivany
  • IČO: 00578991
  • Adresa:
    Dr. Vojtěcha 93
    503 52 Skřivany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_48.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 230085

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu pro DSS Skřivany
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 06.06.2017 09:00
Rozšíření komunikace - parkovací stání
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 14.10.2015 14:00
Dodávka osobního automobilu DSS Skřivany
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2015 17.08.2015 09:00
Odizolování části základů severní budovy zámku - DSS Skřivany
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 20.10.2014 16:00
Výměna oken, oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2014 15.08.2014 12:00
Fotovoltaické panely DSS Skřivany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2013 01.07.2013 12:00
Dodávka žehlícího stolu s vyvíječem páry
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013 13.06.2013 14:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2012 18.05.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016