Profil zadavatele: Domov Dědina

  • Název: Domov Dědina
  • IČO: 42886163
  • Adresa:
    Nádražní 709
    517 73 Opočno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_45.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-021632

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Domova Dědina v Opočně
podlimitní Zadáno 16.03.2020 31.03.2020 10:00
Dodání osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 14:00
Koupě užitkového automobilu pro údržbu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 15.02.2018 00:00
Objednávka docházkových čteček
VZ malého rozsahu Objednáno 05.11.2013 25.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016