Profil zadavatele: Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.

  • Název: Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.
  • IČO: 06668224
  • Adresa:
    Volanovská 243
    54101 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_4103.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-041544

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení školy NTB a dalším IT technologií
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2020 01.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016