Profil zadavatele: Domov důchodců Malá Čermná

  • Název: Domov důchodců Malá Čermná
  • IČO: 71193961
  • Adresa:
    Malá Čermná 42
    549 31 Hronov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_37.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení