Profil zadavatele: Domov pro seniory Vrchlabí

  • Název: Domov pro seniory Vrchlabí
  • IČO: 00194891
  • Adresa:
    Žižkova 590
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_35.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508651

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace podlah v kuchyňském provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2022 30.10.2022 16:00
Dodávka a montáž elektrické multifunkční pánve
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2022 22.07.2022 16:00
Nákup a montáž světel do Domova pro seniory Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 25.11.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016