Profil zadavatele: Domov pro seniory Vrchlabí

  • Název: Domov pro seniory Vrchlabí
  • IČO: 00194891
  • Adresa:
    Žižkova 590
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_35.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508651

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení