Profil zadavatele: Domov sociální péče Tmavý Důl

  • Název: Domov sociální péče Tmavý Důl
  • IČO: 00194913
  • Adresa:
    Tmavý Důl 958
    54234 Rtyně v Podkrkonoší
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_33.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-004609

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava hospodářské budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 05.06.2020 12:00
Investice v návaznosti na plánovanou novostavbu I. oddělení (SV/19/651)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 28.07.2019 23:59
Stropní zvedací a transportní zařízení
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.05.2019
Zvedací systémy - SV/19/612
mimo režim ZZVZ Zadávání 09.03.2019 18.03.2019 23:59
Dodání lehkého topného oleje (ELTO) pro potřeby vytápění organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 18.10.2018 12:00
Dodání-8 ks polohovací lůžka Movita
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2014 10.11.2014 00:00
Výměna serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 10.10.2013 00:00
Oprava elektroinstalace a osvětlení na pokojích 101 až 105
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 01.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016