Profil zadavatele: Domov důchodců Tmavý Důl

  • Název: Domov důchodců Tmavý Důl
  • IČO: 00194913
  • Adresa:
    Tmavý Důl 633
    p. 542 34 Malé Svatoňov Rtyně v Podkrkonoší
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání-8 ks polohovací lůžka Movita
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2014 10.11.2014 00:00
Výměna serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 10.10.2013 00:00
Oprava elektroinstalace a osvětlení na pokojích 101 až 105
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 01.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016