Profil zadavatele: Domov důchodců Lampertice

  • Název: Domov důchodců Lampertice
  • IČO: 00195022
  • Adresa:
    Lampertice 204
    541 01 Lampertice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_32.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení