Profil zadavatele: Domov důchodců Humburky

  • Název: Domov důchodců Humburky
  • IČO: 61222836
  • Adresa:
    Humburky 100
    504 01 Nový Bydžov Humburky
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_30.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-012053

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení