Profil zadavatele: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

  • Název: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
  • IČO: 00194964
  • Adresa:
    Roháčova 2968
    544 01 Dvůr Králové nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_29.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348976

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace dlažby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 05.08.2019 10:00
Oprava balkónů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 08.07.2019 08:00
"Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem - Dorozumívací zařízení - sestra - pacient"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 21.09.2018 08:00
"Odstaranění zatékání dešťových vod" v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2015 05.10.2015 08:00
"Odstranění zatékání dešťových vod"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 18.06.2015 09:00
Řešení bezpečné evakuace Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 14.10.2014 13:00
Oprava a nátěry oken, dveří a dřevěných prvků na balkónech a budově
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 23.09.2013 09:00
Rekonstrukce vodovodního rozvodu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2012 12.12.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016