Profil zadavatele: Domov důchodců Černožice

  • Název: Domov důchodců Černožice
  • IČO: 00579017
  • Adresa:
    Revoluční 84
    503 04 Černožice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343075
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průchozí myčka nádobí pro kuchyňský provoz
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 04.04.2024 13:00
Poradenské služby v oblasti vykazování zdravotní péče
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 22.02.2023 14:00
Dodávka kolejnicového systému
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 21.09.2022 14:00
Poradenské služby v oblasti vykazování zdravotní péče
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 17.05.2022 14:00
Poradenské služby v oblasti vykazování zdravotní péče
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 22.05.2020 14:00
Domov důchodců Černožice - Asistenční systém
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 16.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016