Profil zadavatele: Domov důchodců Černožice

  • Název: Domov důchodců Černožice
  • IČO: 00579017
  • Adresa:
    Revoluční 84
    503 04 Černožice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343075
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov důchodců Černožice - Asistenční systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2018 16.05.2018 10:00
Domov důchodců Černožice - Asistenční systém
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 03.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016