Profil zadavatele: Domov důchodců Černožice

  • Název: Domov důchodců Černožice
  • IČO: 00579017
  • Adresa:
    Revoluční 84
    503 04 Černožice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343075
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_28.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení