Profil zadavatele: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

  • Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
  • IČO: 00371149
  • Adresa:
    Jiráskova 2
    516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_24.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 234097

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odvlhčení sklepa
podlimitní Zadáno 04.06.2013 04.06.2013 12:00
Dodavatel stavebních prací pro projekt "Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - Centrum krajky II "
podlimitní Zadáno 28.10.2011 30.11.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016