Profil zadavatele: Regionální muzeum v Náchodě

  • Název: Regionální muzeum v Náchodě
  • IČO: 00084930
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1
    547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_23.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 240944

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Terénní práce, zpracování dokumentace - záchranný archeologický výzkum - akce Park u Města Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 27.04.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016