Profil zadavatele: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • IČO: 00088382
  • Adresa:
    Eliščino nábřeží 465
    500 01 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_21.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 239969

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce horkovodní výměníkové stanice Gayerova kasárna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 13.05.2022 10:00
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech v Hradci Králové 2022-2024
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 20.09.2021 10:00
Stěhovací služby pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na roky 2021 – 2023
nadlimitní Zadáno 29.03.2021 28.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016