Profil zadavatele: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • IČO: 00088382
  • Adresa:
    Eliščino nábřeží 465
    500 01 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_21.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 239969

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka terénních prací pro záchranné archeologické výzkumy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 02.06.2020 10:00
„Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu v rámci stavebních prací Rekonstrukce II/326 Nový Bydžov – Myštěves, SO 101, km 0,00 – 1,65"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 26.05.2020 10:00
Provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu v rámci stavebních prací "Výstavba společné stezky Prasek - Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 07.04.2020 14:00
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 09.03.2020 15.04.2020 09:00
Transport uměleckých předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 26.11.2019 10:00
Výroba výstavního fundusu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 20.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016