Profil zadavatele: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

  • Název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • IČO: 00088382
  • Adresa:
    Eliščino nábřeží 465/7
    50003 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_21.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 239969

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Flotační plavení archeologických výplní
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2024 09.05.2024 10:00
Detektorová prospekce v rámci drobných archeologických výzkumů AO 8/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 06.03.2024 11:10
Detektorová prospekce ploch zavážených ornicí 7/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 11:00
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 5/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:40
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 6/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:50
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 4/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:30
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 3/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:20
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 1/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:00
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 2/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 10:10
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech v Hradci Králové 2022-2024
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 20.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016