Profil zadavatele: Hvězdárna v Úpici

  • Název: Hvězdárna v Úpici
  • IČO: 00371912
  • Adresa:
    U Lipek 160
    542 32 Úpice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_19.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení