Profil zadavatele: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

  • Název: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
  • IČO: 00084018
  • Adresa:
    Zámeček 456
    500 08 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_18.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-001418

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení hardware pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 27.02.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016