Profil zadavatele: Galerie výtvarného umění v Náchodě

  • Název: Galerie výtvarného umění v Náchodě
  • IČO: 00371041
  • Adresa:
    Smiřických 272
    547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_17.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení