Profil zadavatele: Galerie výtvarného umění v Náchodě

  • Název: Galerie výtvarného umění v Náchodě
  • IČO: 00371041
  • Adresa:
    Smiřických 272
    547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_17.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036613

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava měděné střešní krytiny zámecké jízdárny - sídla GVUN
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016