Profil zadavatele: Protialkoholní záchytná stanice Královehradeckého kraje

  • Název: Protialkoholní záchytná stanice Královehradeckého kraje
  • IČO: 70974772
  • Adresa:
    Brněnská 88/84
    50008 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_144.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení