Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
  • IČO: 72049103
  • Adresa:
    Na Okrouhlíku 1371/30
    50002 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_142.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-040748

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Izolace-spodní voda PPP Smiřických
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 13:00
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 18.05.2018 14:00
Vzdělávání pedagogů v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2013 04.02.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016