Profil zadavatele: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

  • Název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
  • IČO: 72049103
  • Adresa:
    Na Okrouhlíku 1371
    500 02 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_142.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 358441

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Izolace - spodní voda PPP Smiřických
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 21.05.2018 10:00
Bezbariérový přístup (pracoviště Náchod)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 20.05.2015 14:00
Vzdělávání pedagogů v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2013 04.02.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016