Profil zadavatele: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

  • Název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
  • IČO: 70841179
  • Adresa:
    Horská 160
    541 02 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_140.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení