Profil zadavatele: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161

  • Název: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161
  • IČO: 48623091
  • Adresa:
    Choustníkovo Hradiště 161
    544 42 Choustníkovo Hradiště
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_138.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 510243

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení