Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
  • IČO: 65715284
  • Adresa:
    Krkonošská 265
    543 11 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_134.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení