Profil zadavatele: Oblastní nemocnice Náchod a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro IHC barvení vč. výpůjčky přístroje
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 17.02.2020 11:00
Reagencie pro flow cytometrii
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 11.02.2020 12:00
„Modulární systém pro urodynamická měření v urologii, urogynekologii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2019 13.12.2019 13:00
„Zajištění komplexních služeb projektového manažera a administraci projektů v rámci 31. výzvy IROP“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 10.12.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – Průtokový cytometr
nadlimitní Zrušeno 14.11.2019 16.12.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – lůžka JIP vč. matrace
nadlimitní Vyhodnoceno 22.10.2019 25.11.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
nadlimitní Vyhodnoceno 14.10.2019 15.11.2019 10:00
Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. III.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 07.10.2019 13:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF II
nadlimitní Zadáno 19.09.2019 23.10.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – Hmotnostní spektrometr na bázi technologie MALDI-TOF
nadlimitní Zrušeno 26.08.2019 30.09.2019 10:00
Dodávka služebních motorových vozidel pro ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2019 05.08.2019 09:00
Správa a údržba areálu nemocnice v Broumově
podlimitní Zadáno 18.07.2019 05.08.2019 10:00
Anesteziologické přístroje pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 21.08.2019 11:00
Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Zadáno 04.06.2019 20.08.2019 11:00
Dodávky spotřebního materiálu na vyšetření glukósy pomocí glukometrů včetně jejich bezplatné zápůjčky pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››